ul. Roszczynialskiego 21/1, 84-230, Rumia, Polska
+48 508-509-099
biuro@pol-er.pl

Olej rybny

Olej rybny

Olej rybny jest doskonałym źródłem energii dla waszych intensywnie rosnących zwierząt hodowlanych takich jak: trzoda chlewna, drób oraz zwierzęta futerkowe.

Jest to surowiec pozyskiwany w trakcje przetwórstwa różnych gatunków ryb morskich. Olej rybny jest to bogate źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A,D,E) oraz kwasów tłuszczowych z grupy Omega -3 i Omega -6. Kwasy te poprawiają walory pro-zdrowotne.

Nasz Olej Rybny dodany do paszy wyróżnia się wysoką smakowitością, co pozwala na zwiększenie kontroli pobierania mieszanki paszowej w waszych hodowlach

maczka rybna olej rybnyZwierzęta o wysokiej produkcyjności wymagają dostarczenia pasz o dużej koncentracji energii. Najefektywniejszym sposobem zwiększania wartości energetycznej w waszych hodowlach trzody chlewnej jest natłuszczanie mieszanek paszowych olejami firmy POL-ER. 

Tłuszcz to składnik pokarmowy, którego spalanie wyzwala 3-krotnie więcej energii niż spalanie węglowodanów. Można przyjąć, że dodatek 1% tłuszczu podnosi energetyczność mieszanki paszowej o ok. 80 kcal/1 kg. Zaletą stosowania oleju w mieszankach jest zmniejszenie pylistości silnie rozdrobnionych komponentów dawek, a tym samym ograniczenie zapylenia w chlewni. Dodatek oleju do pasz wpływa także na wzrost przyswajalności witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K). 

Przy zwiększonym zapotrzebowaniu zwierząt na energię muszą one albo zjeść więcej paszy, albo odbywa się to kosztem energii przeznaczonej na potrzeby produkcyjne. Dlatego tak ważne jest dostarczenie w dawkach pokarmowych odpowiedniego poziomu energii.

Firma POL-ER zaleca stosować olej rybny w dawkach:
Tucznik: do 5%
Locha: do 10%
Warchlak: do 10%
Prosiak: do 15%

Dostępny na rynku materiał genetyczny drobiu, predysponuje te zwierzęta do uzyskiwania wysokich wyników produkcyjnych, przez co wymaga od hodowcy dostarczania swoim ptakom wysokoenergetycznej paszy. 

W żywieniu drobiu stosuje się olej rybny , w celu uzupełnienia niedoboru energii i nienasyconych kwasów tłuszczowych, ale również jako składnik natłuszczający paszę zapobiegający pyleniu. Stosując olej rybny w żywieniu drobiu należy pamiętać, iż młode ptaki nie mają takiej zdolności trawienia tłuszczu, jak ptaki dorosłe.

Firma POL-ER zaleca stosować olej rybny w dawkach;
Ptaki młode: do 5%
Ptaki rzeźne: do 5%
Odchów na nioski: do 5%
Nioski: do 2%

Badany parametr Olej rybny Wartość dopuszczalna
Woda i substancje lotne (%) 1,34 +/- 0,22 do 1,5
Białko (N x 6,25) (%) 0,083 +/- 0,019 do 2,0
Liczba kwasowa (mgKOH/g) 11,5 +/- 2,65 do 50
Liczba nadtlen. (meqO2/kg) 2,5 +/- 0,8 do 20
Liczba anizydynowa 13,65 +/- 2,5
Miedź (mg/kg) 0,04 +/- 0,02
Żelazo (mg/kg) 4,33 +/- 1,62
Tokoferol (mg/100g) 20,4 +/- 5,6
Fosfolipidy (g/kg) 3,53 +/- 0,82
Badany parametr (mg/kg)Olej rybnyWartość dopuszczalna
Kadm0,0025 +/- 0,0012
Ołów0,021 +/- 0,006510
Rtęć0,0021 +/- 0,00020,5
Arsen1,69 +/- 0,5310
DDT0,405 +/- 0,1640,5
PCB0,237 +/- 0,0362**


* wg dyrektywy Rady Europy 1999/29/EC z 22.04.1999 roku

** wartość dopuszczalna dla ryb w wielu krajach UE